Support my trek against Human Trafficking

Iedere vrouw zou vrij moeten zijn om haar eigen leven te kiezen.

Deze overtuiging is één van mijn grootste motivaties om voor een organisatie als Cherut te werken. Deze zomer zal mijn werk voor deze organisatie eindigen, maar altijd wil ik mij in blijven zetten voor dit principe.

Zolang meisjes en vrouwen overal ter wereld verhandeld, verkocht en misbruikt worden, hebben we een plicht te vervullen. Ik hoop dat ik via deze weg het vuur van woede om onrecht en de warmte van verlangen naar een betere wereld in u kan blijven aanwakkeren.

Als laatste gebaar richting Cherut ben ik van plan om in augustus 2018 een pelgrimstocht af te leggen. De Camino de Santiago, gelegen in het noorden van Spanje, is een eeuwenoude bedevaartstocht die al door menig gelukszoeker, monnik en sportieveling is bewandeld. Meer specifiek wil ik 300 kilometer afleggen van de Camino del Norte, die langst de noordkust van Spanje loopt.

Deze pelgrimstocht wil ik gebruiken ter verwerking en rustmoment na een intensief jaar. Tegelijkertijd wil ik deze kilometers afleggen als een ode aan alle vrouwen die ik heb leren kennen, vrouwen die in begeleiding zijn bij Cherut, werkzaam zijn bij Cherut of vrouwen die weer uit ons blikveld verdwenen zijn. Overlevers, vechters, voor zichzelf of voor de ander. Liefhebbende vrouwen, vriendinnen en moeders. Soms zo beschadigd maar altijd zo sterk.

Ik leg deze lange weg af voor alle vrouwen die een veel langere en moeilijkere weg aan het afleggen zijn.

Om hen te steunen, wil ik u vragen om deze pelgrimstocht te steunen. Het geld zal geschonken worden aan Cherut Belgium, zodra ik aangekomen ben in Santiago. Cherut is een vereniging zonder winstoogmerk die leeft van donaties en sponsors, en zal dit geld goed kunnen gebruiken. U kunt Cherut en mij steunen door ofwel via onderstaande link te steunen, waar u mijn fundraiser zult vinden:

Fundraiser Camino voor Cherut

Ik wil u van harte aanmoedigen om de stap te zetten om mijn stappen te ondersteunen. Cherut verdiend het, want onze vrouwen verdienen het. We willen iedere vrouw keuzemogelijkheden blijven bieden, en dat kan niet zonder uw hulp. Vechten tegen mensenhandel kan alleen als we samen sterk staan.

 

English version

Every woman should be free to lead her own life.
This conviction is one of my main motivators to work for an organization like Cherut. In July my year with Cherut will come to an end, but never will I stop fighting for woman’s rights.
As long as girls and women worldwide are being trafficked, sold and abused, we have a duty to fullfill. It is my sincere hope that I can keep the fire of anger with injustice and the warmth of hope for a better world lit through this weblog.

As one last significant gesture before I leave I’m planning to undertake a pilgrimage in August of this year. The Camino the Santiago, in the North of Spain, is een ages old pilgrimage who has been traveled by many fortune seeker, monk and sport enthusiast. More specifically I want to walk 300 kilometers of the Camino del Norte, that runs along the Northern Coast of Spain.

This pilgrimage is a way for me to process this past year and find some rest. At the same time I want to walk these kilometers in honor of all the women I’ve met, the women who are being guided by Cherut, the women who work for Cherut or women who have disappeared from our field of vision. Survivors, fighters, fighting for themselves or for the other. Loving wives, friends, mothers. Often so battered but always so strong.

I will walk the Camino for women who are walking an even more difficult road.

To support them, I’d like to ask you to support this pilgrimage. The money will be donated to Cherut Belgium once I’ve arrived in Santiago. Cherut is a non-profit organization who really needs every bit op help. You can support Cherut and me by either going to the link below, where you can find my fundraiser:

Fundraiser Camino for Cherut

I want to encourage you to make the step to support my walk. Cherut deserves it, because our women deserve their freedom. We want to keep on offering choices to every woman, and we need your help to do so. Fighting human trafficking is only possible if we stand together.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s