Working things out

De beslissing om de prostitutie te verlaten is slechts een eerste stap op een lange weg richting een nieuw leven.

Een vrouw die uit de prostitutie stapt, moet beginnen werken aan veiligheid, stabiliteit, traumaverwerking, talen, toekomstplannen. En tegelijkertijd moet er afscheid worden genomen van grote hoeveelheden cash, verdovende middelen, continue aandacht.

Dit zijn grote veranderingen en veel dingen zijn volledig nieuw. Zo zien we in onze shelter vrouwen die nog moeten leren koken, of juist moeten leren om hun emoties te uiten. Sommigen hebben nooit een stabiel leven gekend en moeten op alle vlakken nog voor zichzelf leren zorgen.

Een gezonde geest leeft in een gezond lichaam. Daar geloven we sterk in bij Cherut. Daarom zijn we deze maand begonnen met een fitnessprogramma. Drie vrouwen uit onze shelter hebben een abonnement gekregen voor een aantal maanden. Meerdere keren per week trekken zij nu samen of alleen naar de sportschool. De een is direct begonnen met diëten, de ander rookt een sigaret zodra ze op weg is naar huis. Maar sporten doen ze.

Het is een belangrijke leerschool om zo vaak intensief bezig te zijn met hun lichaam. Trauma heeft namelijk niet alleen impact op iemands gedachten, maar net zo sterk op iemands lichaam. Trauma uit zich dan ook via lichamelijke gewaarwordingen. Vaak naar de wc moeten, slecht slapen, spierpijn of trillen zijn een paar voorbeelden. We kennen allemaal wel het rood worden van onze wangen en het zweterige gevoel in onze handen als we ons onzeker voelen.

Getraumatiseerde mensen hebben een lichaam dat continu onder spanning staat. Hun lichaam heeft nog niet kunnen kalmeren na de traumatische ervaringen, of wordt door het minste of geringste weer in staat van paraatheid gebracht.

Juist daarom zetten we onze dames aan het werk met hun lichaam. Ze moeten leren om signalen van spanning en stress te herkennen, om hun lichaam in te spannen en om het dan ook weer te kunnen ontspannen. Dit brengt veel positieve effecten met zich mee.

Zo zien we nu dat de vrouwen zich beter beginnen te voelen over hun lichaam, beter kunnen slapen en over het algemeen beter in contact staan met zichzelf. En ook met elkaar. Want weinig dingen brengen personen zo dicht bij elkaar als samen afzien in de sportschool.

Het is heel mooi om te zien hoe het sporten een positieve verandering heeft teweeggebracht in het leven van deze drie vrouwen. De één leert meer en meer om ontspannen om te gaan met haar lichaam. Ze is wat meer op haar gemak in de kleedkamer en in de zaal en durft nu ook alleen te gaan.

De ander is een stuk blijer met haar lichaam nu ze werkt aan een goede conditie. Waar ze eerst veel onzekerheid had, is ze nu trots op de kracht die haar lichaam kan opbrengen tijdens een intensieve work-out.

De laatste vrouw had veel problemen met haar nachtrust. Ze kon maar niet in slaap komen en lag uren te piekeren over haar situatie. Nu sport ze het liefst ’s avonds, om erna direct in slaap te vallen. Te moe om nog te piekeren. En de volgende dag wil ze weer.

Als hulpverlener bij Cherut ga ik met deze drie dames mee naar de sportschool. Het is fantastisch om hen van zo dichtbij te zien opbloeien en aan zelfvertrouwen te zien winnen. De weg naar herstel is een lange weg, met veel uitdagingen en nieuwe ervaringen. Maar het is vooral een prachtige weg, waar veel overwinningen op behaald worden. Met bloed, zweet en tranen, en momenteel vooral veel zweet.

 

Working things out

The decision to leave prostitution is just a first step on a long road towards a new life.

A woman who steps out of prostitution must work on safety, stability, languages, future perspectives, processing trauma and so much more. At the same time she has to say goodbye to huge amounts of cash, all sorts of drugs and attention of men.

These are big changes and a lot of things are new. In our shelter we have some women who need to learn how to cook, or how to express their emotions. Some of them have never known a stable life and to learn how to take care of themselves.

A healthy mind lives in a healthy body. At Cherut, we strongly believe in this principle. This is why we launched a fitness program this month. Three women who live in our shelter got a subscription for a few months in a fitness center close by. Now they go there several times a week, together or on their own. One immediately started a new diet after the first workout, another smokes a cigarette on her way back. But they all go and keep going.

Working so closely with their body is an important learning process for them. Trauma doesn’t only impact one’s thoughts, but just as much one’s body. Trauma manifests itself through bodily sensations. The urge to go to the toilet every 15 minutes, the inability to fall asleep, sore muscles or shaking fingers are a few examples. We all know the warm feeling in our cheeks and the sweating of our palms when we get nervous.

The body of a traumatized person however is always tense and acts like it’s in immediate danger all the time. The body hasn’t had a chance to calm down after traumatizing events it has been through. It will also become tense and ready for action at the smallest provocation.

This is why we motivate our ladies to work out. They have to learn to recognize signs of tension and stress, to exert their body and then relax it. This has a lot of positive effects on their bodies and sense of well-being, but it also influences their interactions with each other. Nothing quite as bonding as an intense and sweaty workout.

It is great to see the difference the gym brought to the lives of these three women. One of them is learning how to be more relaxed with her own body. She is more comfortable now in the dressing room and in the sports hall. She even dares to go on her own.

Another one is much more satisfied with her body now that she is working on a better shape. Where before she had a lot of insecurities, she is now proud of the strength her body displays during a long workout.

The third woman used to have trouble falling asleep, as she kept worrying about her situation. But now she goes to the gym in the evening and falls asleep right away after coming back. And the next evening she wants to go again.

As a caregiver for Cherut I accompany these women to the gym. It is amazing to see them flourish and gain a bit more self esteem. The road to recovery is long, with many challenges and new experiences. But above all it is a beautiful road, where many victories are being achieved. With blood, sweat and tears, but at the moment mostly sweat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s