Putting the “light” in Red Light District

Daar staat ze, het is 21 december en ze is nog steeds achter haar raam.

Vorig jaar was ze thuis met kerst. Aan de andere kant van de wereld. Dit jaar werkt ze door. Haar zus, met wie ze samen in België verblijft, kan niet vertrekken wegens ziekte. “Ik blijf bij haar”, zegt ze eenvoudig. Haar kinderen en kleinkinderen zal ze voorlopig niet zien. Ze heeft het zichtbaar moeilijk, maar spreekt haar pijn niet uit. Ze is aan het werk. Haar masker blijft zitten.

Ze vraagt waar wij zijn op 25 december. Als ze hoort dat we in de buurt zijn, kijkt ze ons hoopvol aan. “Oh, dus jullie zijn ook hier?” Ik vraag of ze met ons wil afspreken. Dat wil ze wel. We besluiten om met elkaar iets te gaan drinken vóór het begin van haar nachtshift op Eerste Kerstdag. We geven haar nog een dikke knuffel en vertrekken weer. Met een paar grote zakken vol kerstcadeautjes gaan we naar het volgende raam.

“Merry christmas and peace be with you!” Voor ieder raam stoppen we met een glazen engeltje in ons hand. Ook geven we iedere vrouw een kaartje met contactgegevens van Cherut. Zo gaan we de red light districts van Antwerpen, Gent en Brussel door. Juist met Kerst zien we zoveel nood en eenzaamheid. Waar wij ons allemaal richting familiebezoekjes begeven, zien deze vrouwen zich genoodzaakt om stug door te werken. Kerst zal een dag zijn als alle andere dagen, ver van familie en geliefden.

Ze hebben geen keus. Er is geen mogelijkheid of geen geld om naar huis te keren. Dus sluiten ze zich af, willen niet denken aan hoe het zou kunnen zijn. Terwijl wij daar rondgaan met onze cadeautjes kunnen we die pijn niet weghalen. We kunnen op dat moment hun situatie niet veranderen. Maar verandering is wel waarom we daar zijn. We willen niet alleen een fijn moment en aandacht geven, maar wat we vooral willen is samen werken richting een ander leven.

Juist door iedere week weer aanwezig te zijn in de straten, kunnen we een vertrouwensband opbouwen. Juist op momenten als Kerst willen we bij deze vrouwen zijn.

Nu het einde van het jaar aan het naderen is, willen we hen de hoop geven op een beter 2018.

En hoe fantastisch zou het zijn als zo’n kleinigheidje tot zoiets groots als een ander leven zou leiden.

 

Putting the “light” in Red Light District

There she stands, it’s the 21st of December and she is still behind her window.

Last year she was home for Christmas. On the other side of the world. This year she is working. Her sister, who stays with her in Belgium, is not able to leave due to illness. “She stays, I stay.” She won’t be seeing her children and grandchildren for an even longer period of time now. We can see it causes her a lot of pain, but she doesn’t admit it. She is at work. Her mask stays on.

She asks where we are on the 25th of December. When she hears we are in the neighborhood she looks at us hopefully. “Oh so you are here as well?”. I ask her if she would like to meet up. She’d love to. We decide to grab a drink together before the start of her night shift on Christmas day. After a big hug we leave. With two bags full of presents we go on to the next window.

“Merry christmas and peace be with you!” In front of every window we hold a little glass angel in our hands. Together with the angel we give all the women a little card with contact information of Cherut. We go to all the red light districts of Brussels, Ghent and Antwerp. Especially around Christmas we see a lot of loneliness in these areas. At the same day we are all on our way to family and friends, these women are forced to keep on working. Christmas is a day just like every other, far away from loved ones.

They have no choice. There is no possibility nor money to return home. So they block out their own feelings and the world. They try not to think about how it could be. We are not able to relieve them from that pain when we go through these areas with our presents. We cannot change their situation that very same day. But the reason we are there is to make a difference. We want to give them attention and a bit of joy, but more than that we want to work together with them towards a different life.

Especially by our constant present in the red light districts, we can build towards a foundation of trust. Especially on moments as Christmas we want to be with these women.

Now 2017 is ending, we want to give them hope for a better 2018.

And how amazing would it be if such a small gift would lead to something so big as a different life.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s