Anna

 

– english translation below – 

“Ik begrijp het niet. Waarom is dit allemaal gebeurd? Waarom doen mannen dit? Kan jij dat begrijpen?” Ze kijkt me aan en ik zie oprechte verbaasdheid in haar ogen. Verbaasdheid en verdriet.

Ik heb geen antwoord. Natuurlijk heb ik geen antwoord. We zijn even jong en haar leven kan niet meer verschillen van het mijne. Waar ik vanaf mijn jeugd alle kansen heb gehad en momenteel effectief mijn dromen aan het najagen ben, heeft zij niets anders gezien dan het uit elkaar vallen van veiligheid en hoop.

Zonder familie, pleegfamilie of vrienden is ze ontheemd en op zoek naar stabiliteit en een thuis. Vanaf haar zestiende zijn het enkel pooiers geweest die zich over haar hebben ontfermd. Pooiers die zich voordeden als haar vriendje, maar die geen ander doel hadden dan uitbuiting. Vier verschillende pooiers heeft ze gehad, en bij de laatste viel het kwartje.

“Hij gaf niets om mij, voor hem bestond ik alleen maar omdat ik geld kon verdienen. En zelf mocht ik niets kopen. Ik kreeg zelfs geen shampoo van hem. Dat was ik niet waard”. Ze kijkt me peinzend aan. “Dat is geen liefde, toch?”

Uit eigen beweging is ze bij hem weggegaan. Nadat hij haar had opgesloten in een hotelkamer en alleen achterliet, wist ze dat ze niets voor hem betekende. Ze besefte dat zijn liefdesverklaringen absoluut vals waren, een manier om haar aan hem te binden.

Ze bleef werken in de prostitutie, op de hoede voor haar ex-pooier. Tot de avond dat we haar een rode roos aanboden voor Internationale Vrouwendag (zie: Women’s Day), verbleef ze bij een man die haar uitbuitte en probeerde te misbruiken. Ze was nergens thuis en stond onder hevige stress.

Ze koos ervoor om de eerste stap te zetten naar herstel en deel te nemen aan een begeleidingstraject. Het was vanaf het begin al duidelijk dat ze zwaar beschadigd en getraumatiseerd was. Ze heeft in haar leven veel verlies ervaren. Ze heeft nooit kind kunnen zijn. Dit maakte dat haar verblijf ook voor ons een uitdaging was.

Op een dag was ze verdwenen.  Ze had een vriend gevonden en besloot bij hem in te trekken. We konden haar niet meer bereiken.

We moesten haar loslaten.

Een paar weken later kwam een team van straatwerkers haar tegen in de ramen, opnieuw aan het werk. De nieuwe vriend bleek een pooier te zijn, die haar 24 uur per dag in het raam laat zitten. Ze zit weer vast.

De keer erna was ze er niet. We hebben haar niet meer gezien.

Bij het werken met slachtoffers van mensenhandel kan je de beste intenties hebben, maar echt helpen kan pas als een vrouw er zelf voor kiest om geholpen te worden.

Anna* heeft een lange weg te gaan voor ze ooit het hoofdstuk van prostitutie kan afsluiten. Maar ze weet ons nu te vinden. Ze gaat misschien twintig stappen moeten zetten, maar ze heeft de allereerste stap al gezet.

We laten haar los, maar blijven wachten.

Anna

“I don’t understand. Why did this happen? Why are men like that? Do you understand?” She looks me in the eyes and I can see her astonishment is sincere. As is her sadness.

I have no answer. Of course I don’t. We are the same age and her life couldn’t differ more from mine. From my youth until now I’ve had so many chances and I’m actually chasing my dreams right now. She, on the other hand, has known nothing but the lack of safety and hope. 

Without family, foster parents or friends she is displaced and in search of stability and a place to call home. From the moment she turned 16 it was pimps who took care of her. Pimps who pretended to be her boyfriend, but had no other goal than to exploit her. She had four different pimps and while she was working for the last one, she realized it.

“He didn’t care for me, the only reason he was there for me was because I was making money for him. And I couldn’t spend any money myself whatsoever. He didn’t even allow me to buy shampoo. I wasn’t worth it.” She looks me in the eyes. “That’s not love, is it?”

She left him. After he locked her up in a hotel room and left her alone, she knew she was nothing to him. She realized his affection was false. It was just a way to bind her to him.

She kept working in the windows, trying to stay out of sight of her former pimp. After all this was the life she knew. Until the evening we offered her a red rose for Woman’s Day (read: Women’s Day), she was staying with a man who exploited her and tried to abuse her. Nowhere she felt at home and she was suffering from a lot of stress.

After our first encounter, she chose to take a first step towards recovery and decided to take part in a support program. From the moment she stepped in it was clear she was heavily damaged and traumatized. She had suffered so much loss in her life. She never had a chance to just be a child. So her stay in the center was a challenge for us as well. 

Then one day, she was gone. She told us she moved in with her new boyfriend. We couldn’t even reach her anymore. 

We had to let her go. 

A few weeks later a team of street workers met her in the windows. She was working again. The new boyfriend had turned out to be a pimp, who made her stay in her window 24 hours a day. She was stuck, yet again.

After we met her that time, we didn’t see her again.

When working with victims of human trafficking one can do their very best, but it is only possible to truly help somebody when the woman herself chooses to seek help. 

Anna* has a long way to go before she will ever close the chapter of prostitution. But now she knows where to find us. She may yet have to take twenty steps in order to step out, but she already took the very first one.  

We let her go, but keep waiting. 

*Anna is een gefingeerde naam, ter bescherming van de privacy. // Anna is a fictitious name, in order to protect her privacy.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s